Laden…

Ledenvergadering

Op 14 maart jongstleden is er een algemene ledenvergadering geweest bij de kringgroep “de Hondsrug”. Het was jammer dat er niet zoveel leden bij aanwezig konden zijn, in totaal 11 personen. Maar al met al een leuke en gezellige bijeenkomst. Het blijkt toch dat er functies in het bestuur zijn die maar niet gevuld worden, zo blijft de functie van voorzitter vacant. En dat is jammer. Maar het bestuur is uitgebreid met twee nieuwe leden, dit zijn de heren Jan van der Weide en Geert mulder.

Het huidig bestuur is :

Voorzitter : vacant

Secretaris / wnd. penningmeester : Kees van Eendenburg

Algemeen lid : Jan Oosterwijk

Algemeen lid : Jan van der Weide

Algemeen lid : Geert Mulder

Op zaterdag 19 maart hebben we afscheid genomen van ons bestaand bestuurslid Piet van Dijken. Na een woordje van de secretaris kreeg hij namens de vereniging een waardebon en voor zijn echtgenote een mooie bos bloemen. Piet bij deze hartelijk dank voor je inzet voor de vereniging.

De secretaris KG “de Hondsrug”

Kees van Eendenburg