Laden…

IPO/VZH examen

Op zaterdag 24 oktober zijn er IPO/VZH examens geweest bij ons op de kringgroep. Er waren in totaal 6 honden aangemeld. Jammer dat er niet meer waren, maar goed we gingen met frisse moed van start. De keurmeester op deze dag was dhr. H. Hengelman. Na de koffie en cake gingen we op weg naar het speurveld, het weer speelde mee want het was droog. Maar zoals later bleek is er niets zo veranderlijk als een hond die op zo’n dag moet speuren. Of het spanning was tussen hond en baasje, aan het veld heeft het niet gelegen. Van de zes honden die er gespeurd hebben, zijn er drie geslaagd, namelijk Falco met Jan Oosterwijk met 96 punten en Arie van Geffen met Kailey 78 punten. Beide voor IPO-I. En Nicole Schoutens net geslaagd met 70 punten voor IPO-II.

Waar het aangelegen heeft weet ik niet, maar het was een dag die slecht begon, ook de volgende examens vielen niet goed uit. Je zag de teleurstelling bij de mensen, de wet van Murphy kwam hier goed te voorschijn. Al met al was het Jan Oosterwijk die met Falco als enig een diploma kreeg uitgereikt, bij deze nogmaals gefeliciteerd. Maar goed, we hebben toch onder elkaar een leuke dag gehad waar uiteraard onze gastvrijheid weer naar buiten kwam door de dames van de vereniging, hartelijk dank hiervoor, de broodjes gezond gingen er goed in.

Maar er is ook nog een 40-jarig jubileum geweest bij de vereniging, deze werd gevierd op 19 september jongstleden. En om dat te vieren hebben wij een idee geopperd om een clubjasje aan te schaffen. Zo dat wij als vereniging representatief naar buiten kunnen komen. En dat is gelukt, mede door sponsoring van Koers en Nederhoed Borduurtechniek. Hier onze dank voor. Op het IPO/VZH examen hebben we een mooie groepsfoto gemaakt.

Rest mij nog om een ieder te bedanken voor de ondersteuning maar ook voor de leuke dag, hopelijk hebben we volgende keer meer geluk. Onze volgende happening is op 12 december aanstaande, de traditionele oliebollentraining. Ik hoop dan ook u in grote getale te kunnen begroeten om een jaar weer af te sluiten.

De secretaris

Kees van Eendenburg