Laden…

Algemene ledenvergadering

Op maandag 20 maart jongstleden was er weer de algemene ledenvergadering voor de kringgroep de Hondsrug. Deze werd natuurlijk in het verenigingsgebouw gehouden te Veenoord. Het was toch weer een goede opkomst van de leden namelijk 18 van de 21 leden op het ogenblik. Dan blijkt toch dat de interesse goed is. Het is toch altijd weer spannend of wij als bestuur met mij als secretaris/penningmeester het jaar 2016 goed doorstaan hebben. En dat was ook zo volgens de kas controlecommissie, maar ook uit de vergadering.

Er is ook een nieuw bestuurslid toegetreden, Angelique Wenker, bij deze ook hartelijk welkom in het bestuur. Helaas blijft de bestuursfunctie van voorzitter vacant en dat is jammer, dan speel ik maar weer als waarnemend. Wij als huidig bestuur hebben ook gekozen voor jongere bestuursleden in het bestuur, ook omdat deze als spreekbuis kunnen fungeren voor de jongere leden, want die hebben wij en dat is goed zo, maar ook deze worden betrokken in het reilen en zeilen van de vereniging. Dan kunnen zij later ook plaats nemen in het bestuur.

Dan hoop ik dat we een goed 2017 hebben met de vereniging, zonder ongelukken, en een ieder in goede gezondheid en vel plezier zijn trainingen kunnen doen.

Na afloop was er een gezellig samen zijn met uiteraard een hapje en een drankje.

Het huidig bestuur van de kg de Hondsrug is nu:

Voorzitter: vacant

Secretaris/penningmeester: Kees van Eendenburg

Leden: Angelique Wenker, Jan Oosterwijk en Jan van der Weide

Lid tech.onderhoud: Geert Mulder

De secretaris KG “de Hondsrug”
Kees van Eendenburg