Laden…

Geschiedenis

Een geschiedkundig overzicht van Kringgroep De Hondsrug. Begin 1974 zochten enkele liefhebbers van Duitse Herdershonden uit Nieuw Amsterdam en Veenoord contact met elkaar. Er werd naar een oefenveld gezocht en een vriendelijke boer in het plaatsje Erm had er geen bezwaar tegen dat er op zaterdagochtend wat honden in zijn wei naast de boerderij liepen.

Zo begonnen we op ons eerste oefenterrein; geen kantine, geen toilet, geen materialen in de vorm van verstekken, overtrekken en mouwen. Er werd alleen appèl gedaan en naar horen zeggen erg fanatiek, bij het militaire af.

Als men nu langs die boerderij komt, staat in de muur nog het bord met het opschrift Kennel van de Ermerhoek. Er werd ondertussen wel naar een ander terrein gezocht en na veel gesprekken met de burgemeester van Sleen werd er een plek toegewezen, het huidige kringgroepterrein. Hier had een boerderijtje met een tuin gestaan, dus moest men eerst puin ruimen.

Heftige jaren
Het terrein lag en ligt nog steeds bij de sportvelden aan de rand van Veenoord. Er werd naar speurvelden gezocht en de landbouwers in de omgeving hadden geen bezwaar zodat we nu na 25 jaar nog steeds gebruik maken van diezelfde landerijen. Van een directiekeet werd een kantine gemaakt, deze is in de loop der jaren uitgebreid tot een schitterend clubhuis, waar we trots op zijn.

Op 15 september 1975 werd kringgroep de Hondsrug officieel opgericht. Er volgden rustige maar ook heftige jaren. Waren er problemen in de africhting dan vroeg men vaak advies bij kringgroep D.E.S. uit Hengelo; met name (wijlen) dhr. J. Wolthuis werd vaak geraadpleegd. Deze man heeft heel wat adviezen gegeven waarvan men nog steeds profiteert.

Waardering
Het 25-jarig jubileum werd op 8 september 2000 gevierd met een gezellige avond voor alle leden. Natuurlijk werden onze landbouwers ook uitgenodigd. Deze mensen boden ons een prachtige klok aan. Zo zie je maar weer eens waar al je goede contacten en het houden aan je afspraken toe kan leiden en hoe dat gewaardeerd wordt. Op deze jubileumavond werd dhr. R. Finke benoemd tot erelid van onze kringgroep. Dit voor het vele werk dat hij voor de vereniging heeft gedaan en nog steeds doet. Tijdens het jubileum heeft de vereniging vele giften ontvangen. Ze heeft hiermee inmiddels de toegang tot het terrein verfraaid met een nieuw hek!