Laden…

Ereleden

Fenny Finke-Nakken

Tijdens de ledenvergadering van 5 maart 2007 is Fenny Finke door onze voorzitter benoemd tot Erelid van Kringgroep De Hondsrug en tevens die avond benoemd tot lid van verdienste van de V.D.H. (Diamant).

Mevr. F .Finke is vanaf 18 april 1979 tot aan deze ledenvergadering, onafgebroken lid van het bestuur van onze Kringgroep geweest als penningmeester (28 jaar).
Tevens heeft zij al die jaren daar waar mogelijk was veel diensten verricht tijdens diverse evenementen (aankeuring – examens-wedstrijden- feestavonden- e.d), zowel in de kantine als op het veld.
Namens alle leden van de Kringgroep proficiat en bedankt voor je inzet.

 

 

Henk Katuin

Tijdens de afgelopen jaren onderscheidde Henk zich als een zeer gewaardeerd lid. Hij was een voorbeeld voor nieuwe leden. Hij probeerde altijd het hoogst mogelijk aantal punten te behalen, wat resulteerde in het provinciaal kampioenschap met Onex. Bij hem kon men dan ook hun vragen over africhting kwijt.
Als secretaris (16 jaar lang) was hij ook perfectionistisch. De papieren die nodig waren voor de examens waren altijd stipt op tijd en volledig ingevuld voor de keurmeester. Hij is zelfs zo fanatiek voor de vereniging dat hij z’n eigen trouwdag vergat en op deze datum een examen plande.
Het bestuur en de leden hadden dit jaar (2004) dan ook voldoende redenen om hun waardering uit te spreken over de grote verdiensten die Henk voor de Kringgroep heeft gehad. Om deze redenen werd hij dan ook benoemd tot erelid van de vereniging. Hij ontving tijdens de jaarvergadering hiervoor de oorkonde Erelid.

 

 

Rieks Finke

Vanaf de oprichting van de kringgroep De Hondsrug is Rieks al trouw lid. Enige jaren na de oprichting werd hij instructeur van de vereniging. Indien er zich problemen voordeden bij de instructie raadpleegde hij wijlen dhr. J. Wolthuis van kringgroep DES te Hengelo.
Ook verzorgt hij samen met de leden het onderhoud van het terrein en het clubhuis.
Ook zorgde hij ervoor dat er speurweiden waren voor de leden door zijn goede contacten met de plaatselijke landbouwers. Hij zoekt iedere week dan ook voor elke combinatie (geleider-hond) de juiste speurweide. De keurmeesters zijn dan ook zeer tevreden over de aangeboden examenweiden en het africhtingsterrein. Inmiddels zijn zoveel werkzaamheden die hij doet voor de vereniging zo vanzelfsprekend dat dit te veel is om opgenoemd te worden.
Tijdens ons 25-jarig jubileum in 2000 werd hij dan ook middels een oorkonde benoemd tot erelid van de vereniging.