Laden…

Clubmatch Zuidwolde

Zo, onze eerste happening van het jaar 2018 zit er weer op. Het ondersteunen van de clubmatch in Zuidwolde op Manege “de Esch”. Het was al vroeg dat de eerste leden,Geert en Jan en ikzelf om half acht aanwezig waren in de kantine, waar onder het genot van een bak koffie even werd bijgepraat. Wat erg mee zat was het weer, in vergelijking met afgelopen jaar, toen er veel sneeuw lag.

Nadat we alles een beetje opgebouwd hadden bij de ingang, konden we beginnen. Ware het niet dat de penningmeester van de Provincie met pech langs de weg stond…. brandstof? Ongeveer tegen negen uur begon de aanloop van zowel deelnemers als ook toeschouwers. Ook zijn er weer een aantal leden van onze vereniging later bij gekomen zodat het een druk gezelschap was bij de ingang, maar wel gezellig. De catalogussen waren snel op, we hebben er toch zeventig verkocht!

©Trijn Fotografie.

De Provincie had het weer goed voor elkaar voor de medewerkers, ook het “natje en droogje” was weer goed verzorgd. Wat ook opviel, was dat er bijzonder veel jonge hondjes waren op deze clubmatch, wat voor veel aaimomenten zorgde natuurlijk, zeker door de aanwezige kinderen.

De aanmeldingen waren op drie na allen gekomen en dat is goed. Om twee uur sloten we de kas en na telling bleek dat we het dubbele hadden in vergelijk met vorig jaar. Dus goed gedraaid toch?

Rest mij eenieder van de leden te bedanken voor hun bijdrage bij het beheer van de kassa. Ik hoop iedereen in goede gezondheid weer terug te zien op de vereniging.

De secretaris KG “de Hondsrug”
Kees van Eendenburg

Oliebollentraining

Eindelijk was het zover, de lang verwachte oliebollentraining van onze kringgroep. Het was in ieder geval een mooie ochtend, lekker fris en het had wat gevroren. De ochtend begon met gezamenlijk koffie drinken met kerstkransen en chocolade. De kantine was zoals gewoonlijk gezellig ingericht in Kerstsfeer. De opkomst was erg groot en je zag aan de mensen dat zij er zin in hadden.

Hierna werd eenieder uitgenodigd voor de wandeling samen met de hondjes. Dat het toch glad was, bleek wel als één van onze leden, Jan Oosterwijk, samen met zijn hond onderuit ging (gniffel). In de tijd dat iedereen op pad was, ging men over tot het bereiden van het beslag voor de beroemde oliebollen, dit onder een fanatieke secretaris en geestelijke ondersteuning van Piet van Dijken.

Na ruim anderhalf uur kwam het feestgedruis weer terug met wat rode neuzen en koude handen en werd er aan de koffie met kerststol gezellig gekeuveld. Uiteraard kon men als leek ook eens proberen hoe het is om pakwerker te zijn. Dit werd dan ook gretig aangenomen, zeker door de jongere leden die ook pakwerk deden op hun eigen hondje. Soms zag je de hond denken, wat wil en doet mijn baasje nu???. Maar het was voor hun erg leuk om dit te doen. Misschien nieuwe pakwerkers in spé???.

Daarna werd de aanval geopend op de oliebollen en natuurlijk was er weer de quiz van de in Veenoord en Nieuw-Amsterdam “wereldberoemde” quizmaster Jan Oosterwijk. Dit uiteraard ook met hilariteit onder elkaar, maar toch fanatiek invullend wat de vragen betreft.

Om ongeveer 12.30 uur kwam het einde in zicht en gingen de mensen met een glimlach en tevreden weg. Ik zelf, de bakker dus, kan geen oliebol meer zien… hahaha! Rest ons, Jan en ik zelf om naar de boeren en agrariërs een fles met inhoud en voor hun echtgenoten een mooi kerstboeket, die overigens door onze Angelique Wenckers zijn gemaakt, rond te brengen als dank voor gebruik van hun velden voor het speuren.

Bij deze wil ik eenieder bedanken voor hun inzet dit afgelopen jaar, zeker omdat het erg druk was met de diverse examens en andere happenings. Namens het bestuur wens ik u en de uwen een gezegend Kerstfeest en een gezond en voorspoedig 2018 toe. Dit ook op sportief gebied natuurlijk.

P.S. Op 6 januari is er weer de Nieuwjaars Clubmatch in Zuidwolde, hopelijk zien wij elkaar daar. Een aantal leden (bestuur) is er al vroeg, om 07.30 uur voor het overnemen van de kas. Ondersteuning om te helpen is van harte welkom.

De secretaris KG “de Hondsrug”
Kees van Eendenburg

BBQ

Het was weer zover, de traditionele barbecue van Kringgroep de Hondsrug. Het beloofde een redelijke dag te worden, maar de eerste regen viel al in de ochtend. En dat was niet prettig om de tenten enzovoort op te bouwen, maar niet getreurd, vol goede moed ging men aan de slag. Er was dan ook en grote opkomst van leden om mee te helpen.

Dan de gezellige avond, er zijn 40 mensen gekomen en dat is best veel. Niet alleen leden met aanhang, maar ook de landbouwers waar wij gebruik mogen maken van hun velden om te speuren. Na een korte toespreek van de wnd. voorzitter ( niet te lang want de mensen hebben honger) en een bedankje aan de landbouwers specifiek, werd het vreugdevuur (lees BBQ) ontstoken. De twee grillmasters Kees en Jan hadden de handen vol om het vele vlees netjes te bereiden zodat de mensen deze konden ophalen. De salades en diverse sausen enzovoort waren netjes op de tafel gezet, zodat ook daar voor een ieder wat wils was.

Dat het goed smaakte hoorden we van eenieder, maar vooral de Duitse braadworsten deden het goed in vergelijk met de afgelopen jaren. Ook onze “jonge leden”hadden het uitstekend naar de zin, zeer zeker onder de tenten die Bart had geregeld met terrasverwarming die goed hun dienst deden, anders was het toch erg fris geweest. Ik hoop dan ook dat we volgend jaar weer een groot aantal mensen mogen ontvangen en dat het weer een beetje mee speelt, maar dat hebben we helaas niet in de hand.

Rest mij nog om een ieder die mee geholpen heeft een hartelijk dank te zeggen voor de geslaagde avond.

Dan nog even een opmerking: Op 23 september hebben wij een IPO/VZH examen, waar nu al veel begeleiders met hun hondjes zich voor hebben aangemeld. Mocht u belangstelling hebben, kunt u zich melden bij het secretariaat. Keurmeester is Hans Hengelman en pakwerker is Arjan Schottert.

De secretaris KG “de Hondsrug”

Kees van Eendenburg

Jaarlijkse corveedag 2017

Op zaterdag 20 mei hebben wij onze traditionele corveedag op de vereniging gehad, We hebben gelukkig een heel mooie dag gehad die niet te warm was. Er waren helaas niet zoveel deelnemers, gewoon omdat er bij anderen andere afspraken waren, maar dat mocht de pret niet drukken.

Na de koffie werden de mensen ingedeeld bij de werkzaamheden die gedaan moesten worden. Een voordeel was dat we de laurierheg vroeg in het voorjaar gekortwiekt hebben. We hebben een raamluik vervangen ( deze was al voorbewerkt door Geert), de materiaal magazijnen zijn op de schop gegaan en opgeruimd, dat was echt nodig want mensen bewaren wat. De binnenkant van de kantine werd opgeruimd en schoongemaakt door drie lieftallige dames. Maar ook onze toegangspoort en de looppaden moesten schoon.

Ondertussen kregen we ook steun van een boer (Harm) die met een graafmachine de septicput dieper ging uitgraven, dit hadden wij zeker niet kunnen doen met een spa en bats. Het is ondertussen wel een diep gat geworden en we zullen proberen om de wortels die ingegroeid zijn te verwijderen zodat het water de grond in kan zakken. Dit wordt nog een hele klus hoor.

De lunch werd deze keer verzorgd door ons nieuw bestuurslid Angelique, en dat liet men zich goed smaken, vooral de vers gemaakte groentesoep. Om 13.30 was het aftocht geblazen en ging een ieder met een “voldaan”gevoel weg. Rest mij nog een ieder hartelijk te bedanken voor de steun bij deze mooie dag.

De secretaris KG “de Hondsrug”
Kees van Eendenburg

Snoeien van de haag

Dankzij de inzet van een aantal van onze leden, ziet ons terrein er weer super strak uit! Er werd vandaag met groot materieel uitgetrokken en het resultaat mag er zijn. Ook op zo\’n actieve ochtend is gezelligheid troef en smaakten de gehaktballen van Kees weer fantastisch! Sytse bedankt voor de mooie foto’s! En natuurlijk alle aanwezigen voor hun inzet!

Algemene ledenvergadering

Op maandag 20 maart jongstleden was er weer de algemene ledenvergadering voor de kringgroep de Hondsrug. Deze werd natuurlijk in het verenigingsgebouw gehouden te Veenoord. Het was toch weer een goede opkomst van de leden namelijk 18 van de 21 leden op het ogenblik. Dan blijkt toch dat de interesse goed is. Het is toch altijd weer spannend of wij als bestuur met mij als secretaris/penningmeester het jaar 2016 goed doorstaan hebben. En dat was ook zo volgens de kas controlecommissie, maar ook uit de vergadering.

Er is ook een nieuw bestuurslid toegetreden, Angelique Wenker, bij deze ook hartelijk welkom in het bestuur. Helaas blijft de bestuursfunctie van voorzitter vacant en dat is jammer, dan speel ik maar weer als waarnemend. Wij als huidig bestuur hebben ook gekozen voor jongere bestuursleden in het bestuur, ook omdat deze als spreekbuis kunnen fungeren voor de jongere leden, want die hebben wij en dat is goed zo, maar ook deze worden betrokken in het reilen en zeilen van de vereniging. Dan kunnen zij later ook plaats nemen in het bestuur.

Dan hoop ik dat we een goed 2017 hebben met de vereniging, zonder ongelukken, en een ieder in goede gezondheid en vel plezier zijn trainingen kunnen doen.

Na afloop was er een gezellig samen zijn met uiteraard een hapje en een drankje.

Het huidig bestuur van de kg de Hondsrug is nu:

Voorzitter: vacant

Secretaris/penningmeester: Kees van Eendenburg

Leden: Angelique Wenker, Jan Oosterwijk en Jan van der Weide

Lid tech.onderhoud: Geert Mulder

De secretaris KG “de Hondsrug”
Kees van Eendenburg

BBQ Kringgroep de Hondsrug

Op zaterdag 27 augustus was het weer zover, de ongekend beroemde BBQ van Veenoord georganiseerd door de kringgroep. We zijn om 19.30 uur begonnen, de meeste mensen waren toen aanwezig op een aantal die het Drents kwartiertje in ere lieten. Na een welkomstwoord van de secretaris, en uiteraard met een welkomstdrankje in de vorm van een “Kir Royal”en Jus d’orange kon er begonnen worden aan een gezellige avond.

Het echte werk (barbecueën) kon beginnen door de grillmasters Kees en Jan die zich niet tegen hielden door het warme weer en met vol elan zich op het vlees storten. Dit onder het verlies van veel zweet druppels maar gecompenseerd door af en toe een koel biertje. Wat ook door een ieder gewaardeerd werd.

Behoudens de leden, waren ook de agrariërs en boeren uitgenodigd als dank dat wij hun weideland mogen gebruiken om met de honden te kunnen speuren. In het clubgebouw was het zelfbediening wat de drankjes betreft. Ook de buffet tafel met daarop diverse salades, waaronder enkele gemaakt door de leden (dank aan Annika, Angelique en Greet), de barbecue sausen, stokbrood enz. stond voor een ieder daar klaar. Dat het gesmaakt heeft zag je op het eind van de avond, alles was bijna op gegaan.

We hebben wat het weer betreft heel veel geluk gehad, het was prima en niet te warm. Dat we op een gegeven ogenblik in de late avond snel moesten opruimen omdat er een bui onweer op aantocht was, mocht de pret niet drukken. Binnen een half uur was alles opgeruimd. In ieder geval voor herhaling vatbaar volgens de meeste mensen. En dat gaan we zeker doen.

Dan kunnen we op naar de volgende happening, het IPO/VZH examen op 24 september, gegadigden die hier aan mee willen doen kunnen zich nog steeds opgeven via de website of mail van de vereniging.

Rest mij nog om een ieder die mee geholpen heeft met opbouw en organisatie van de BBQ, hartelijk dank te zeggen.

De secretaris KG “de Hondsrug”

Kees van Eendenburg

Ledenvergadering

Op 14 maart jongstleden is er een algemene ledenvergadering geweest bij de kringgroep “de Hondsrug”. Het was jammer dat er niet zoveel leden bij aanwezig konden zijn, in totaal 11 personen. Maar al met al een leuke en gezellige bijeenkomst. Het blijkt toch dat er functies in het bestuur zijn die maar niet gevuld worden, zo blijft de functie van voorzitter vacant. En dat is jammer. Maar het bestuur is uitgebreid met twee nieuwe leden, dit zijn de heren Jan van der Weide en Geert mulder.

Het huidig bestuur is :

Voorzitter : vacant

Secretaris / wnd. penningmeester : Kees van Eendenburg

Algemeen lid : Jan Oosterwijk

Algemeen lid : Jan van der Weide

Algemeen lid : Geert Mulder

Op zaterdag 19 maart hebben we afscheid genomen van ons bestaand bestuurslid Piet van Dijken. Na een woordje van de secretaris kreeg hij namens de vereniging een waardebon en voor zijn echtgenote een mooie bos bloemen. Piet bij deze hartelijk dank voor je inzet voor de vereniging.

De secretaris KG “de Hondsrug”

Kees van Eendenburg

 

Clubmatch in Zuidwolde

Op 02 januari was het weer zover, de traditionele nieuwjaarsclubmatch in Zuidwolde op manege “de Esch”. Wij als bestuur en leden van de Hondsrug hebben ons steentje weer bij gedragen in de vorm van kassa en intree beheer. Ook waren er leden van andere kringgroepen die ter ondersteuning daar waren.

We waren om 07.30 uur aanwezig zodat de eerste mensen die vroeg aanwezig waren naar binnen konden. Het weer speelde een beetje mee ware het niet dat de wind koud was en precies op de ingang stond. Het aantal aanmeldingen viel wat tegen, ongeveer 115 hondjes, maar dat mocht de pret niet drukken. En wat opviel was het grote aantal jonge honden zowel lang als kort stokharig wat toch een mooi gezicht was. Om ongeveer 09.00 uur begon de keuring en kon het feest van de hondenbezitters cq kennels eindelijk beginnen, er werd gefloten, gerend en getoeterd, op zich zelf voor een leek wel grappig.

De organisatie had het toch goed voor elkaar, de catering was ook prima verzorgd en er was voor iedere medewerker soep en gehaktballen met belegde broodjes. Dit was echt nodig, want sommige mensen kregen het bij de ingang toch wel koud, ondanks de kleding die ze aan hadden. Er is ook veel publiek aanwezig geweest, die alleen kwamen om te kijken. Dus de omzet in vergelijk van vorig jaar was beter.

Dat er niet alleen Duitse Herders aanwezig waren, bleek wel dat er toch mensen zijn die een ander ras leuk vinden. Zo was er een sint Bernhardhond van 8 maanden die boven de honden uitstak, maar al met al een vrolijke noot was tussen de Duitse Herders.

Om 14.00 uur sloten we de kassa, en na het geld af gedragen te hebben aan de penningmeester ging een ieder weer naar huis. Rest mij om een ieder te bedanken voor zijn inzet en we zien elkaar weer op 06 januari op de vereniging.

Kees van Eendenburg

Oliebollentraining

Het is 12 december en een groep leden met hun hondjes lopen gebukt door de oosten wind, het is min 10 graden, en de sneeuw jaagt door het landschap. Maar zij geven niet op want de oliebollen wachten…………………..Helaas is dit een gedroomd scenario want het was plus 10 graden.

Als vereniging hebben we weer de traditionele oliebollen training georganiseerd. Dit ter afsluiting van het trainingsjaar 2015. De mensen werden ontvangen met koffie met daarbij de bij behorende kerstkrans en ook aan de aankleding is gedacht met kaarsen en chocolade zodat men echt een kerstsfeer heeft. De wandeltocht is om 08.45 uur begonnen en gelukkig was het weer droog met een beetje zon. Ik zelf, de secretaris, ben begonnen om het beslag voor de beroemde oliebollen te maken en dat deze uiteraard de tijd krijgt om te rijzen. Helaas waren er niet zoveel leden, dit heeft te maken met ziekte enz. bij deze veel sterkte en beterschap toegewenst. Ook waren er op dat moment twee jarigen die ons verwenden met echte krentewegge. Bij terug komst van de mensen stonden er al oliebollen klaar die toen ook gretig werden op gegeten, je kon er niet tegen aan bakken. Ook de quizmaster (de enige echte uit Nw-Amsterdam) Jan Oosterwijk heeft weer eens goed zijn best gedaan om een leuke quiz  te maken waar een menigeen het moeilijk mee heeft gehad. Maar alom de gezelligheid was troef en om 12.30 uur werd er een einde aan gemaakt en ging een ieder tevreden huiswaarts.

Ik zelf ben daarna nog met Jan naar de landbouwers gegaan om een presentje als dank af te geven wat zeer gewaardeerd werd door hun. Tenslotte mogen wij als vereniging hun land gebruiken om te speuren en dat is niet gewoon.

Rest mij nog via deze weg een ieder een gezond en voorspoedig 2016 toe te wensen.

Kees van Eendenburg